Новини

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

 Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
(для розміщення у стрічці новин та опублікування у офіційному друкованому виданні)


1. Загальні відомості

1.1. Публічне акціонерне товариство «Київпроект»
1.2. Публічне акціонерне товариство
1.3. 04012780
1.4. 01030, Київ, вул. Б.Хмельницького, буд.16-22
1.5. (044) 234-05-20, (044) 234-40-67
1.6. at@kievproekt.com.ua
1.7. www.stockmarket.gov.ua; www.kyivproekt.com.ua
1.8. Відомості про зміну складу посадових осіб емітента


2. Текст повідомлення

Відповідно до Рішення Наглядової ради ПАТ «Київпроект» №13 від 06.04. 2012року призначено на посаду члена Правління Антонюк Надію Петрівну (паспорт серії СО № 873650, виданий Печерським РУ ГУ МВС України в м.Києві 13.12.2001 року) терміном згідно Статуту Товариства. Посадова особа до цього часу працювала в ПАТ «Київпроект» на посаді начальника архівно-бібліотечного відділу з 01.11.2011 року по 01.04.2012 року, а з 02.04.2012 року працює на посаді заступника начальника відділу інформаційно-поліграфічних послуг ПАТ «Київпроект». Частка, якою володiє посадова особа у статутному капiталi Товариства становить - 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

 

3. Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визначає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

 


Голова Правління
ПАТ «Київпроект» Підгайний Я.М.

Источник: Правління
10 квітня 2012