Особлива інформація

Відомості про зміну складу посадових осіб

Електронний цифровий підпис/електронна цифрова печатка

18 квітня 2019

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

Електронний цифровий підпис/електронна цифрова печатка

18 квітня 2019

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

Електронний цифровий підпис/електронна цифрова печатка

19 квітня 2019

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів , щодо вчинення яких є заінтересованість

07 лютого 2019

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів , щодо вчинення яких є заінтересованість

09 вересня 2018

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

17 жовтня 2018

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення  правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

20 червня 2018

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

27 квітня 2018

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

27 квітня 2018

Відомості про зміну складу посадових осіб

11 серпня 2017

Відомості про зміну складу посадових осіб

24 квітня 2017

Інформація  про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

20 квітня 2017