Новини

Звільнення заступника Голови Правління Дубровіна Віктора Борисовича

 Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента


1. Загальні відомості

1.1. Публічне акціонерне товариство «Київпроект»
1.2. Публічне акціонерне товариство
1.3. 04012780
1.4. 01030, Київ, вул. Б.Хмельницького, буд.16-22
1.5. (044) 234-05-20, (044) 234-40-67
1.6. at@kievproekt.com.ua
1.7. www.stockmarket.gov.ua
1.8. Відомості про зміну складу посадових осіб емітента


2. Текст повідомлення

1. Відповідно до рішення Наглядової ради ПАТ «Київпроект» протокол №8 від 05.03.2012року відкликано зі складу Правління ПАТ «Київпроект» з посади заступника Голови Правління Дубровіна Віктора Борисовича (паспорт СН 380740, виданий Подільським РУ ГУ МВС України в м. Києві 16.01.1997року). Посадова особа перебувала на посаді члена Правління, заступника Голови Правління в період з 10.02.2012року по 05.03.2012року. Частка, якою володiє посадова особа у статутному капiталi Товариства становить - 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.


3. Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визначає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

 


Голова Правління
ПАТ «Київпроект» Підгайний Я.М.

Источник: Правління
5 березня 2012