Новини

БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) - позачергові дистанційні загальні збори акціонерів дата проведення загальних зборів - 06.11.2023

 Формат PDF та формат Microsoft Word

27 жовтня 2023