Новини

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

 Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
(для розміщення у стрічці новин та опублікування у офіційному друкованому виданні)


1. Загальні відомості

1.1. Публічне акціонерне товариство «Київпроект»
1.2. Публічне акціонерне товариство
1.3. 04012780
1.4. 01030, Київ, вул. Б.Хмельницького, буд.16-22
1.5. (044) 234-05-20, (044) 234-40-67
1.6. at@kievproekt.com.ua
1.7. www.stockmarket.gov.ua; www.kyivproekt.com.ua
1.8. Відомості про зміну складу посадових осіб емітента


2. Текст повідомлення

1. Відповідно до Наказу Голови Правління ПАТ «Київпроект» №12к від 03.04.2012року звільнено з посади головного бухгалтера Тимощук Майю Анатоліївну (паспорт СО №422947, виданий Московським РУ ГУ МВС України в м.Києві 22.06.2000 року) з 04.04.2012 року. Посадова особа перебувала на посаді головного бухгалтера в період з 01.03.2011 року по 30.03.2012року. Частка, якою володiла посадова особа у статутному капiталi Товариства становить - 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

2. Відповідно до Наказу Голови Правління ПАТ «Київпроект» №29 від 02.04. 2012року призначено на посаду начальника Фінансово-економічної служби - головного бухгалтера Єгорову Світлану Іванівну (паспорт серії СН № 792177, виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в м.Києві 06.05.1998 року) з 01.04.2012 року. Посадова особа до цього часу працювала в ПАТ «Київпроект» на посаді заступника керівника Служби організації діяльності дочірніх підприємств та виробничих підрозділів з 01.11.2011року по 30.03.2012 року. Частка, якою володiє посадова особа у статутному капiталi Товариства становить - 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

 


3. Підпис


3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визначає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

 
Голова Правління
ПАТ «Київпроект»    Підгайний Я.М.

Источник: Правління
3 квітня 2012