Новини

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

 1. Загальні відомості

1.1. Публічне акціонерне товариство «Київпроект»
1.2. Публічне акціонерне товариство
1.3. 04012780
1.4. 01030, Київ, вул. Б.Хмельницького, буд.16-22
1.5. (044) 234-05-20, (044) 234-40-67
1.6. at@kievproekt.com.ua
1.7. www.stockmarket.gov.ua; www.kyivproekt.com.ua
1.8. Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
 

2. Текст повідомлення

Відповідно до рішення Наглядової ради ПАТ «Київпроект» № 28 від 03.07.2012 року звільнено з посади члена Правління Антонюк Надію Петрівну (паспорт серії СО № 873650, виданий Печерським РУ ГУ МВС України в м.Києві 13.12.2001 року) з 07.07.2012року. Посадова особа перебувала на посаді члена Правління з 06.04.2012 року по 07.07.2012року. До цього часу працює в ПАТ «Київпроект» заступником начальника відділу інформаційно – поліграфічних послуг Товариства, починаючи з 02.04.2012 року. Частка, якою володiє посадова особа у статутному капiталi Товариства становить - 0%. Судимості та/або непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Відповідно до рішення Наглядової ради ПАТ «Київпроект» № 28 від 03.07.2012 року обрано членом Правління та заступником Голови Правління Крайневську Оксану Володимирівну (паспорт серії СН №042350, виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві 28.11.1995року) з 09.07.2012року строком згідно зі Статутом. До цього часу посадова особа займається веденням особистої справи в сфері брокерської діяльності з питань нерухомості. В період 2006-2010 рр. займала посаду керівника економічної служби, виконуючої обов’язки генерального директора з фінансових питань в МДЦ «Артек». Частка, якою володiє посадова особа у статутному капiталi Товариства становить - 0%. Судимості та/або непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.


3. Підпис


3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визначає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

 


Голова Правління
ПАТ «Київпроект»                             Підгайний Я.М

Источник: Правління
4 липня 2012