Новини

Особлива інформація про зміну посадових осіб

 

Особлива інформація про зміну посадових осіб

 

 

Повідомлення про виникнення особливої інформації (зміна складу посадових осіб емітента) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

 

 

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Київпроект"

2. Код за ЄДРПОУ

04012780

3. Місцезнаходження

01030, м.Київ, вул. Б.Хмельницького, 16-22

4. Міжміський код, телефон та факс

(044)234-05-20 (044)234-05-20

5. Електронна поштова адреса

at@kyivproekt.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

www.kyivproekt.com.ua

7. Вид особливої інформації

Зміна складу посадових осіб емітента

 

 

II. Текст повідомлення

 

Відповідно до рішення Наглядової ради ПАТ «Київпроект» від 15.05.2014 року (протокол №б/н):

  1. Припинено повноваження Товариства з обмеженою відповідальністю «Сталькон М» (код ЄДРПОУ 35624073, адреса: 04075, м.Київ, вул..Гамарника, 56), в особі представника Даяна Гранта Тіграновича, як Голови Наглядової ради ПАТ «Київпроект». Частка, якою володіє представник у статутному капіталі ПАТ «Київпроект» становить – 0,000%, а акціонер, представником якого він є – 0,000%.  Представник акціонера з 09.11.2011 року є директором ТОВ «Сталькон М». Посадова особа займала посаду Голови Наглядової ради ПАТ «Київпроект» з 14.08.2013 року по 15.05.2014 року. Судимостi та/або непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

 

  1. Обрано Головою Наглядової ради ПАТ «Київпроект» Мануйленка Михайла Івановича (згода на розкриття паспортних даних не надана) з 16.05.2014 року. Посадова особа не є афілійованою особою Товариства. Частка, якою володіє посадова особа у статутному капіталі Товариства становить – 0,0002 %. З 24.04.2012 року обраний членом Наглядової ради ПАТ «Київпроект». З 24.04.2012 року по 13.08.2013 року працював на посаді Голови Наглядової ради Товариства. Посадова особа обрана на посаду Голови Наглядової ради строком згідно зі статутом Товариства. Судимостi та/або непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

 

  1. Поновлено на посаді Голови Правління ПАТ «Київпроект» (на підставі рішення Дарницького районного суду м.Києва від 01.04.2014 року та додаткового рішення Дарницького районного суду м.Києва від 04.04.2014 року) Підгайного Ярослава Михайловича (згода на розкриття паспортних даних не надана) з 06.09.2013 року. Фактично приступив до виконання обов’язків з 18.06.2014 року (наказ №66-к від 18.06.2014 року). Посадова особа не є афілійованою особою Товариства. Частка, якою володіє посадова особа у статутному капіталі Товариства становить – 0,0001 %. До цього працював на посаді Голови Правління ПАТ «Київпроект» з 10.02.2012 року по 13.08.2014 року. Судимостi та/або непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

 

  1. У зв’язку з поновленням на посаді Голови Правління Підгайного Ярослава Михайловича, припинено повноваження Голови Правління ПАТ «Київпроект» Пермякова Аркадія Борисовича (згода на розкриття паспортних даних не надана). Частка, якою володіла посадова особа у статутному капіталі Товариства становить – 0 %. Перебував на посаді Голови Правління ПАТ «Київпроект» з 27.02.2014 року по 18.06.2014 року. Судимостi та/або непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

 

 

 

 

III. Підпис

 

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

 

 

 

 

 

 

Голова Правлiння

 

________________

 

Підгайний Ярослав Михайлович

 

 

М.П.  

 

23 червня 2014 року

23 червня 2014