Новини

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "Київпроект"

 Шановний акціонер!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

"КИЇВПРОЕКТ"

(код за ЄДРПОУ 04012780)

(далі - Товариство)

повідомляє, що позачергові загальні збори акціонерів Товариства

відбудуться 06 серпня 2014 року, початок об 11 год. 00 хв.,

за адресою: 01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 16-22, актовий зал.

Порядок денний:

1. Про призначення Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів.

2. Про утворення Лічильної комісії та формування її складу.

3. Про ситуацію, що склалася у 2013 році з приводу незаконної зміни керівництва Товариства.

4. Про затвердження нової редакцiї Статуту Товариства.

5. Про затвердження Положення про Наглядову раду Товариства

6. Про затвердження Положення про Правління Товариства.

7. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

8. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

9. Про розгляд, схвалення чи скасування деяких рішень, прийнятих Правлінням та/чи Наглядовою Радою Товариства.

Реєстрація акціонерів проводиться з 9 год. 30 хв. до 10 год. 45 хв. у день та за місцем проведення зборів. Для реєстрації та участі у зборах акціонери повинні мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу; уповноважені особи - паспорт або інший документ, що посвідчує особу та доручення оформлене згідно з чинним законодавством України.

До дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням Товариства за адресою: 01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 16-22, приймальня, з понеділка по п’ятницю з 9 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв., а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення.

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління Підгайний Я.М.

Пропозиції щодо порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, будуть прийматися не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів Товариства за адресою: 01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 16-22, приймальня.

Довідки за тел.: +380 (44) 234-05-20.

Відповідно до ст. 34 Закону України "Про акціонерні товариства" перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складається станом на 24 годину 31.07.2014р.

 

 

Наглядова рада Товариства

 

25 червня 2014