Новини

Особлива інформація про зміну посадових осіб

Повідомлення про виникнення особливої інформації (зміна складу посадових осіб емітента) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

 

 

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Київпроект"

2. Код за ЄДРПОУ

04012780

3. Місцезнаходження

01030, м.Київ, вул. Б.Хмельницького, 16-22

4. Міжміський код, телефон та факс

(044)234-05-20 (044)234-05-20

5. Електронна поштова адреса

at@kyivproekt.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

www.kyivproekt.com.ua

7. Вид особливої інформації

Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

 

Відповідно до рішення Наглядової ради ПАТ «Київпроект» від 04.08.14 (протокол

№ б/н):

1. Припинено повноваження члена Правління - Першого заступника Голови Правління Устименка Богдана Миколайовича з 05.08.14 на підставі ч. 2 ст. 52 Закону України "Про акціонерні товариства", ч. 3 ст. 99 Цивільного кодексу України (згода на розкриття паспортних даних не надана).  Частка, якою володіє посадова особа у статутному капіталі ПАТ «Київпроект» становить – 0 %. Посадова особа перебувала на посаді з 03.07.14 по 04.08.14 року. Судимостi та/або непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

 

Замість особи, повноваження якої припинено, нікого не обрано (не призначено)

 

2. Припинено повноваження члена Правління Захарова Тараса Євгенійовича з 05.08.14 на підставі ч. 2 ст. 52 Закону України "Про акціонерні товариства", ч. 3 ст. 99 Цивільного кодексу України (згода на розкриття паспортних даних не надана).  Частка, якою володіє посадова особа у статутному капіталі ПАТ «Київпроект» становить – 0,000%. Посадова особа перебувала на посаді з 03.07.14 по 04.08.14 року. Судимостi та/або непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

 

Замість особи, повноваження якої припинено, нікого не обрано (не призначено)

 

Відповідно до рішення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ "Київпроект" від 06.08.14 (протокол № 27):

1. Припинено повноваження члена Наглядової ради Марченка Віктора Миколайовича (згода на розкриття паспортних даних не надана). Посадова особа перебувала на посаді Члена Наглядової ради з 24.04.12 по 06.08.14.

У період з 24.04.12 по 06.08.14 Марченко М.І. перебував на посаді заступника Голови Наглядової ради Товариства. Частка, якою володіє посадова особа у статутному капіталі ПАТ «Київпроект» становить – 0,000%. Судимості та/або непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

 

2. Припинено повноваження члена Наглядової ради Мануйленка Михайла Івановича (згода на розкриття паспортних даних не надана). Посадова особа перебувала на посаді Члена Наглядової ради з 24.04.12 по 06.08.14.

У періоди з 24.04.12 по 13.08.13, 16.05.14 по 06.08.14 працював в ПАТ "Київпроект" на посаді Голови Наглядової ради Товариства. Частка, якою володіє посадова особа у статутному капіталі ПАТ «Київпроект» становить – 0,0002%. Судимості та/або непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

 

3. Припинено повноваження члена Наглядової ради - юридичної особи - Товариства з обмеженою відповідальністю "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНТЕР КЕПІТАЛ ГРУП" (код ЄДРПОУ 34696299, адреса: 01030, м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 16-22). Частка, якою володіє член Наглядової ради - юридична особа у статутному капіталі Товариства становить 8,0473 %. ТОВ "КУА "ІНТЕР КЕПІТАЛ ГРУП" здійснювало повноваження члена Наглядової ради Товариства з 24.04.12 по 06.08.14.

 

4. Припинено повноваження члена Наглядової ради - юридичної особи - Товариства з обмеженою відповідальністю "Сталькон М" (код ЄДРПОУ 35624073, адреса: 04075, м. Київ, вул. Гамарника, 56). Частка, якою володіє член Наглядової ради - юридична особа у статутному капіталі Товариства становить 0,000 %.  ТОВ "Сталькон М" здійснювало повноваження члена Наглядової ради Товариства з 24.04.12 по 06.08.14.

 

5. Припинено повноваження члена Наглядової ради - юридичної особи - Закритого акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Рокада» (код ЄДРПОУ 20005459, адреса: 01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 31). Частка, якою володіє член Наглядової ради - юридична особа у статутному капіталі Товариства становить 2,11 %.  ЗАТ "АСК "Рокада" здійснювало повноваження члена Наглядової ради Товариства з 24.04.12 по 06.08.14.

 

 

Відповідно до рішення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ "Київпроект" від 06.08.14 (протокол № 27):

1. Обрано членом Наглядової ради Товариства Устименка Богдана Миколайовича (згода на розкриття паспортних даних не надана). Посадова особа не є афілійованою особою Товариства. Частка, якою володіє посадова особа у статутному капіталі Товариства становить – 0 %. У період з 03.07.14 по 04.08.14 працював в ПАТ «Київпроект» на посаді члена Правління - Першого заступника Голови Правління; з 26.04.07 по 02.07.14 - індивідуальна адвокатська діяльність, адвокат. Посадова особа обрана на посаду Члена Наглядової ради строком згідно зі статутом Товариства. Судимостi та/або непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

 

2. Обрано Членом Наглядової ради Мошківського Віктора Євгеновича (згода на розкриття паспортних даних не надана). Посадова особа не є афілійованою особою Товариства. Частка, якою володіє посадова особа у статутному капіталі Товариства становить – 0 %. Протягом останніх п'яти років не працював. Посадова особа обрана на посаду Члена Наглядової ради строком згідно зі статутом Товариства. Судимостi та/або непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

 

3. Обрано Членом Наглядової ради Захарова Тараса Євгенійовича (згода на розкриття паспортних даних не надана). Посадова особа є афілійованою особою Товариства. Частка, якою володіє посадова особа у статутному капіталі Товариства становить – 0 %. У період з 01.10.07 по теперішній час працює на посаді директора ТОВ «КУА «ІНТЕР КЕПІТАЛ ГРУП». З 03.07.14 по 04.08.14 працював в ПАТ "Київпроект" на посаді Члена Правління. Посадова особа обрана на посаду Члена Наглядової ради строком згідно зі статутом Товариства. Судимостi та/або непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

 

4. Обрано Членом Наглядової ради Доброву Світлану Костянтинівну (згода на розкриття паспортних даних не надана). Посадова особа не є афілійованою особою Товариства. Частка, якою володіє посадова особа у статутному капіталі Товариства становить – 0 %. У період з 21.11.08 по 15.07.11 ТОВ «ФОРТІС», помічник адвоката; з 15.07.11 по 01.02.12 ТОВ «СВІСС ПАРТНЕРЗ», юрист; з 01.02.12 по теперішній час ТОВ «СВІСС ПАРТНЕРЗ», директор. Посадова особа обрана на посаду Члена Наглядової ради строком згідно зі статутом Товариства. Судимостi та/або непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

 

5. Обрано Членом Наглядової ради Попова Олександра Євгенійовича (згода на розкриття паспортних даних не надана). Посадова особа не є афілійованою особою Товариства. Частка, якою володіє посадова особа у статутному капіталі Товариства становить – 0 %. У період з 09.12.09 по 18.10.10 ТОВ «Клініка «Мужское здоровье», менеджер; з 13.01.11 по 29.07.11 ПП «Вікторіа», менеджер;з  01.12.11 по 23.03.12 ТОВ «ЦП ТРІС», менеджер; з 22.10.12  по теперішній час АТ «ЗКЕМ». Посадова особа обрана на посаду Члена Наглядової ради строком згідно зі статутом Товариства. Судимостi та/або непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

 

 

 

 

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

 

 

 

 

 

 

Голова Правлiння

 

________________

 

Підгайний Ярослав Михайлович

 

 

М.П.  

 

08 серпня 2014 року

8 серпня 2014