Новини

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

  1.  Відповідно до рішення Наглядової ради ПАТ «Київпроект» протокол №02 від 09.02.2012року обрано Головою Правління ПАТ «Київпроект» Підгайного Ярослава Михайловича (паспорт МЕ 427934, виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в м.Києві 28.05.2004р.) з 10.02.2012 року на строк згідно Статуту. Посадова особа перебувала на посаді виконуючого обов’язки Голови Правління ПАТ «Київпроект» з 28.12.2011року. Частка, якою володiє посадова особа у статутному капiталi Товариства становить - 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
  2. Відповідно до рішення Наглядової ради ПАТ «Київпроект» протокол №02 від 09.02.2012року, відкликано зі складу Правління ПАТ «Київпроект» Сущика Василя Григоровича (паспорт СМ 038386, виданий Вишнiвським МВМ ГУ МВС України в Київськiй областi 29.01.1999року) з 09.02.2012 року. Посадова особа перебувала на посаді члена Правління в період з 28.10.2011року по 09.02.2012року. До цього часу працює заступником директора ДП «Інститут «Київпроект – 5» ПАТ "Київпроект". Частка, якою володiє посадова особа у статутному капiталi Товариства становить - 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
  3.  Відповідно до рішення Наглядової ради ПАТ «Київпроект» протокол №02 від 09.02.2012року, обрано заступником Голови Правління та членом Правління ПАТ «Київпроект» Дубровіна Віктора Борисовича (паспорт СН 380740, виданий Подільським РУ ГУ МВС України в м. Києві 16.01.1997року) з 10.02.2012року з випробувальним терміном три місяці. Частка, якою володiє посадова особа у статутному капiталi Товариства становить - 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

 Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визначає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.


Голова Правління
ПАТ «Київпроект» Підгайний Я.М.
 

 

13 лютого 2012