Новини

Полякова Рема Юхимовича обрано членом Правлiння ПАТ «Київпроект»

 Вiдповiдно до Рiшення Наглядової ради ПАТ "Київпроект" вiд 30.01.2012року №1, обрано членом Правлiння ПАТ «Київпроект» з 31.01.2012р. Полякова Рема Юхимовича (паспорт СМ 135070, виданий Вишнiвським МВМ ГУ України в Київськiй областi 13.10.1999року). Посадова особа починаючи з 22.09.2011року працює начальником юридичного відділу ПАТ "Київпроект". Частка, якою володiє посадова особа у статутному капiталi Товариства становить - 0%. Обраний на посаду член Правлiння строком 3 роки згiдно з Статутом. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визначає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
В.о. Голови Правління
ПАТ «Київпроект» Підгайний Я.М.
 

13 лютого 2012